انواع علم آناتومی (علم تشریح) یا Anatomical Science

1) Macroscopic Anatomy یا Gross anatomy  

بررسی ساختارهای آناتومی بدن (به طریقی که ساختار آناتومی مورد نظر در جایگاه خودش و با توجه به مجاورات و موقعیتش مورد مطالعه قرار گیرد) بدون استفاده از یک وسیله بزرگ کننده مثل میکروسکوپ (به فرض مثال بررسی آناتومی قلب در جایگاه خود و با توجه به موقعیت و مجاورات آن) در این نوع از علم آناتومی به سلول‌های ساختار مورد نظر و ارتباط سلول های آن ساختار با یکدیگر پرداخته نمی شود.

2) Microscopic Anatomy

در این نوع آناتومی به مطالعه ساختارهای آناتومی بدن با استفاده از یک وسیله بزرگ کننده مثل میکروسکوپ می پردازیم. این بخش ا زعلم آناتومی خودش شامل Histology و Embryology است.

a) بافت شناسی یا Histology

مطالعه آناتومی بدن با استفاده از وسایل بزرگ کننده مثل میکروسکوپ و در حد سلولی (یعنی برای مثال بررسی شکل سلول های قلبی، ساختار داخلی آن ها، ارتباط سلول ها با یکدیگر و...)

که این سلول‌ها نهایتا بافت قلب را تشکیل می‌دهند که در این صورت به این نوع از بررسی، بافت شناسی یا Histology گفته می‌شود

b) جنین شناسی یا آناتومی تکاملی Embryology یا Developmental Anatomy

مثلا زمانی که قصد بررسی تکامل قلب و چگونگی تشکیل و تبدیل آن به قلب کامل را داریم، به این نوع آناتومی، جنین شناسی گفته می‌شود.

به طور کلی جنین شناسی یا آناتومی تکاملی: عبارت است از بررسی نحوه تکامل کل  بدن انسان از لحظه تشکیل سلول تخم تا زمان تولد.

علاوه بر این دو نوع آناتومی ذکر شده، انواع دیگری آناتومی نیز وجود دارند. برای مثال:

3)آناتومی رادیولوژی یا Radiological Anatomy: در عکس یا کلیشه رادیولوژی، آناتومی قسمت های‌مختلف بدن بسته به اینکه عکس از کدام نواحی بدن باشد، دیده می‌شود.

برای مثال در عکس رادیولوژی از قفسه سینه، جناغ و دنده ها، ریه ها و قلب دیده می‌شوند و می توان موقعیتشان را در این کلیشه رادیولوژی تشخیص داد. پس به طور کلی به بررسی آناتومی بر روی عکس یا کلیشه‌های رادیولوژی، Radiological anatomy گفته می‌شود.

4) نوع دیگر آناتومی، آناتومی مقایسه ای یا Comparative Anatomy است. یعنی مقایسه آناتومی بدن انسان با سایر جانداران( مثل اسب، گاو، شتر، خر، مرغ و....)

5) نوع دیگر آناتومی، آناتومی بالینی یا clinical anatomy (بررسی بیماری زایی یا پاتولوژیک بدن) است. برای مثال زمانی که  با علم کامل به آناتومی طبیعی قلب، در کلیشه رادیولوژی، قلب را بررسی می‌کنیم، متوجه تغییراتی در آن می‌شویم مثلا بزرگ شدن بیش از حد اندازه قلب یا متمایل شدن قلب به سمت راست برخلاف حالت طبیعی ( قرارگیری در سمت چپ بدن )، یا وجود مایع و یا توده هایی در برخی از قسمت های ریه ها. در مجموع با دانستن آناتومی طبیعی می‌توانیم آناتومی بالینی یا بیماری زایی یا پاتولوژیک قسمت‌های مختلف بدن را هم تشخیص دهیم.

6 ) آناتومی سطحی یا  (surface anatomy)

یعنی بتوانیم موقعیت عناصری را که در عمق بدن قرار دارند، در سطح بدن تشخیص دهیم.

یا به عبارت دیگر  دانستن موقعیت سطحی عناصر بدن که در عمق قرار دارند. مثل گرفتن نبض از ناحیه مچ که نیازی به جراحی ندارد و از سطح بدن می توان آن را تشخیص داد، شنیدن صدای ضربان قلب با گوشی در طرف چپ قفسه سینه، دانستن اینکه در ناحیه بازو کدام استخوان چه موقعیتی دارد، فهم برجستگی های روی استخوان بازو، فهم موقعیت عضله های بازو و محدوده آنها ، فهم قسمت های مختلف استخوان جناغ و....

بنابراین آناتومی سطحی حائز اهمیت به سزایی است چراکه در این نوع آناتومی می توان با لمس سطح بدن به موقعیت قرارگیری ساختارهای آناتومی عمقی بدن پی برد.

نکته: بنابراین علم آناتومی از حالت سلولی تا کل بدن را می تواند مورد بررسی قرار دهد.

 

* پیشنهاد می شود مقاله زیر هم مطالعه کنید:

http://wiseland.blog.ir/post/آناتومی-چیست