الکتروستاتیک

"الکترواستاتیک چیست؟"

الکتروستاتیک یا الکتریسیتۀ ساکن، به شاخه‌ای از علم فیزیک است که به مطالعه بارهای الکتریکی و نیروهای بین آن‌ها در حالتی که بارها بی حرکت هستند می‌پردازد؛ باری که بر آن نیرو وارد می‌شود می‌تواند حرکت کند.
از زمان های قدیم می دانستند که برخی از مواد، مانند کهربا، پس از مالیده شدن، مواد و ذرات سبک را جذب می‌کنند. واژهٔ یونانی برای کهربا سرچشمهٔ پیدایش واژهٔ electricity شد. پدیده‌های الکتروستاتیک از نیروهایی ناشی می‌شوند که بارهای الکتریکی برهم وارد می‌کنند. این نیروها به وسیلهٔ «قانون کولن» بیان می‌شوند. قانونی که با مجذور فاصله دو بار با همیگر رابطه عکس و حاصل ضرب آن دو رابطه مستقیم دارد. نیروهای الکتروستاتیکی نیروهای غالب در برهم کنش
بین ذرات در ابعاد متوسط بین اتمی هستند. به عنوان مثال نیروی الکتروستاتیکی بین یک الکترون و یک پروتون، که با همدیگر یک اتم هیدروژن را تشکیل می‌دهند، به تقریب ۴۰ مرتبه از نیروی گرانشی بین آن‌ها بزرگ‌تر است.

در مشاهدات روزمره، پدیده‌های الکتروستاتیکی مثال‌های متعددی دارند که مواردی مانند چسبیدن پوشش‌های پلاستیکی به دست پس از جدا کردن آن‌ها از بسته‌بندی، انفجار ظاهراً خودبخودی سیلوی غلّات، آسیب وارده به قطعات الکترونیکی در هنگام ساخت، و عملکرد دستگاه‌های فتوکپی را در بر می‌گیرد. این پدیده‌ها عمدتاً ناشی از تجمع بار الکتریکی بر سطح اشیا است که بر اثر تماس با اشیای دیگر انجام میشود.